Οδηγός για την εξέταση αποδεικτικών αποτυπωμάτων υποδημάτων και ελαστικών

Οδηγός για την εξέταση αποδεικτικών αποτυπωμάτων υποδημάτων και ελαστικών

>Οδηγός για την εξέταση αποδεικτικών αποτυπωμάτων υποδημάτων και ελαστικών

Οδηγός για την εξέταση αποδεικτικών αποτυπωμάτων υποδημάτων και ελαστικών

  • Posted by:
  • Category:
    ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Date:
 Οι διαδικασίες που περιγράφονται εδώ βασίζονται στο γενικά αποδεκτό σύνολο γνώσεων και εμπειρίας στην εξέταση αποδεικτικών στοιχείων για τα υποδήματα και τα αποτυπώματα ελαστικών. Ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες, ένας δικαστικός εξεταστής υποδημάτων και πέλματος ελαστικών μπορεί να καταλήξει αξιόπιστα σε μια γνώμη σχετικά με την πηγή ενός αποτυπώματος.

Τα αποτυπώματα του πέλματος των υποδημάτων και των ελαστικών εξετάζονται για να βοηθηθούν οι ιατροδικαστικές έρευνες

4. Παρεμβάσεις
4.1 Οι ενδείξεις αποτυπώσεων υποδημάτων και ελαστικών ενδέχεται να έχουν εγγενείς περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν τις διαδικασίες σε αυτόν τον Οδηγό. Οι περιορισμοί, όταν είναι γνωστοί, θα πρέπει να σημειώνονται και να καταγράφονται.

4.2 Οι περιορισμοί μπορεί να οφείλονται στα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, στην ποιότητα και την ποσότητα των αρχικών αποτυπωμάτων και στις μεθόδους συλλογής.

5. Εξοπλισμός και Απαιτήσεις
5.1 Κατάλληλη(-ές) πηγή(-ές) φωτός επαρκούς έντασης για να επιτραπεί η διάκριση της λεπτομέρειας

5.2 Μεγεθυντικό φακό

5.3 Λεπτή διαιρεμένη κλίμακα

5.4 Απεικόνιση ή άλλος εξοπλισμός για την καταγραφή παρατηρήσεων όπως απαιτείται

5.5 Επαρκής χρόνος και εγκαταστάσεις για την ολοκλήρωση όλων των ισχυουσών διαδικασιών

5.6 Χημικά, υλικά και εξοπλισμός απαραίτητο για την τεκμηρίωση, την αναπαραγωγή ή/και τη βελτίωση

5.7 Υλικά απαραίτητα για τη συλλογή αποτυπώσεων δοκιμής

5.8 Υλικά αναφοράς και πόρων

5.9 Εξοπλισμός, διαδικασία και μεθοδολογία για την καταγραφή/αποθήκευση αποτελεσμάτων στους φακέλους υπόθεσης

6. Διαδικασίες
6.1 Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται όταν ισχύουν και να σημειώνονται όταν χρειάζεται. Αυτές οι διαδικασίες δεν χρειάζεται να εκτελούνται με τη δεδομένη σειρά.

6.2 Οι εξετάσεις, οι σχετικές παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα πρέπει να τεκμηριώνονται. Οι σημειώσεις εξέτασης πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρες αρχείο παρατηρήσεων για να υποστηρίξουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Αυτές οι σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τα ακόλουθα:

6.2.1 Αρχική περιγραφή, κατάσταση αποδεικτικών στοιχείων και συσκευασία

6.2.2 Φωτογραφίες, εικόνες ή διαγράμματα αποδεικτικών στοιχείων κατά περίπτωση

6.2.3 Σχετικές παρατηρήσεις ομοιοτήτων ή διαφορών

Σημείωση: Σε διάφορα σημεία αυτών των διαδικασιών, εάν υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά της τάξης ή εάν μια εντύπωση στερείται ποιότητας ή συγκρισιμότητας, τότε ο εξεταστής μπορεί να διακόψει ή να περιορίσει τη διαδικασία(ες). Οι λόγοι μιας τέτοιας απόφασης τεκμηριώνονται και αναφέρονται αναλόγως.

6.3 Καταγράψτε και τεκμηριώστε την αρχική κατάσταση των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων

6.3.1 Προσδιορίστε εάν έχουν υποβληθεί όλα τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία για τις εντυπώσεις.

6.4 Προετοιμασία αποδεικτικών στοιχείων

6.4.1 Τα αμφισβητούμενα στοιχεία ενδέχεται να απαιτούν αρχική προετοιμασία πριν από τη διαδικασία εξέτασης. Αυτή η προετοιμασία μπορεί να περιλαμβάνει εκμαγεία καθαρισμού, αναγνώριση και διατήρηση άλλων σχετικών φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, φωτογραφική τεκμηρίωση και εκτύπωση φωτογραφικών εικόνων.

6.4.2 Τα γνωστά παπούτσια και ελαστικά απαιτούν τεκμηρίωση της κατάστασης, της μάρκας και των γενικών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών.

6.4.3 Εκχωρήστε αναγνωριστικά σε κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

6.5 Αξιολογήστε τις αμφισβητούμενες εντυπώσεις για τα ακόλουθα:

6.5.1 Ποιότητα, σαφήνεια και συγκριτικό δυναμικό

6.5.2 Δυνατότητα βελτίωσης

6.5.3 Παρουσία ή απουσία χαρακτηριστικών της τάξης

6.5.3.1 Εάν δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά κατηγορίας, διακόψτε αυτές τις διαδικασίες και αναφέρετε ανάλογα.

6.6 Επεξεργασία και ενίσχυση των εντυπώσεων

6.6.1 Ανατρέξτε στον Οδηγό για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων υποδημάτων και ελαστικών στο εργαστήριο.

6.6.2 Τεκμηριώστε και φωτογραφίστε όλες τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν.

6.7 Σύγκριση με γνωστά υποδήματα ή ελαστικά

6.7.1 Οπτική σύγκριση σχεδίασης

6.7.1.1 Εάν ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός, τεκμηριώστε, διακόψτε αυτές τις διαδικασίες και αναφέρετε ανάλογα.

6.7.1.2 Εάν ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος, ετοιμάστε αποτυπώματα δοκιμής και συνεχίστε με αυτές τις διαδικασίες.

Σημείωση: Ανατρέξτε στον Οδηγό για την προετοιμασία των αποτυπωμάτων δοκιμής από υποδήματα και ελαστικά.

6.7.2 Ειδικός σχεδιασμός και φυσικό μέγεθος και σχήμα σχεδίασης

6.7.2.1 Εάν η συγκεκριμένη σχεδίαση ή/και το φυσικό μέγεθος και το σχήμα της σχεδίασης, για να συμπεριληφθεί η επεξεργασία του θορύβου (αλληλουχία βήματος) των ελαστικών, είναι διαφορετικά, τεκμηριώστε, διακόψτε αυτές τις διαδικασίες και αναφέρετε ανάλογα.

6.7.2.2 Εάν το συγκεκριμένο σχέδιο και το φυσικό μέγεθος και σχήμα του σχεδίου αντιστοιχούν, συνεχίστε με τη διαδικασία.

6.7.3 Φθορά

6.7.3.1 Εάν η θέση και ο βαθμός γενικής φθοράς είναι διαφορετικοί, τεκμηριώστε και αξιολογήστε πιθανές αλλαγές φθοράς μεταξύ της ημερομηνίας εγκλήματος και της ημερομηνίας ανάκτησης των παπουτσιών ή των ελαστικών.

6.7.3.2 Εάν η θέση και ο βαθμός γενικής φθοράς αντιστοιχεί, συνεχίστε με τη διαδικασία.

6.7.4 Ατομικά χαρακτηριστικά

6.7.4.1 Τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα, τον προσανατολισμό και τη σαφήνειά τους. Όταν υπάρχουν επαρκή ατομικά χαρακτηριστικά στην αμφισβητούμενη εντύπωση και αντιστοιχούν με αντίστοιχα χαρακτηριστικά στο γνωστό παπούτσι ή ελαστικό, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναγνώριση. Αξιολογήστε, τεκμηριώστε και αναφέρετε ανάλογα. Σημείωση: Λόγω διαφορετικών συνθηκών, δεν θα αναπαραχθούν όλα τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά σε κάθε εντύπωση. Επομένως, η απουσία ατομικού χαρακτηριστικού δεν αποτελεί βάση για εξάλειψη και δεν αποκλείει την ταυτοποίηση.

6.8 Οι πληροφορίες σχετικά με την πιθανή μάρκα/μοντέλο ή/και την πηγή κατασκευής του παπουτσιού ή του ελαστικού που προκάλεσαν την αμφισβητούμενη εντύπωση μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας υλικά/πηγές αναφοράς. Οι πληροφορίες κατασκευής, παραγωγής, διανομής και μεγέθους μπορούν επίσης να καθοριστούν με τη βοήθεια των συγκεκριμένων κατασκευαστών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για ερευνητικούς σκοπούς.


7. Έκθεση
7.1 Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν, τα αποδεικτικά στοιχεία φωτογραφήθηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα πρέπει να τεκμηριώνονται και μπορεί επίσης να εμφανίζονται σε μια αναφορά. Βιβλιογραφία
Bodziak, WJ, Footwear Impression Evidence, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2000.
Cassidy, MJ, Footwear Identification; Υποκατάστημα Δημοσίων Σχέσεων της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας: 1980. (Ανατύπωση από την Lightning Powder Company, Inc. 1995.)
IAI Recommended Course of Study for Footwear & Tire Track Examiners, International Association for Identification: Mendota Heights, MN, 1995
. P., Tire Imprint Evidence, CRC Press: Boca Raton, FL, 1992.
Nause, L., Forensic Tire Impression Identification, Canadian Police Research Centre: Ottawa, ON, Canada, 2001.


Μοιράσου το με τους φίλους σου