Χειρισμός και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σεξουαλικής επίθεσης

Χειρισμός και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σεξουαλικής επίθεσης

>Χειρισμός και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σεξουαλικής επίθεσης

Χειρισμός και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σεξουαλικής επίθεσης

  • Posted by:
  • Category:
    ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Date:
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Τα φυσικά στοιχεία σε υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του εγκλήματος, να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή στην σύλληψη ενός υπόπτου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν ή να αμφισβητήσουν τους ισχυρισμούς των θυμάτων.

Τα περισσότερα στοιχεία που συχνά συναντώνται σε περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης δεν περιλαμβάνουν μόνο βιολογικά στοιχεία (π.χ. σπέρμα) αλλά περιλαμβάνουν και δακτυλικά αποτυπώματα, αποδείξεις αποτυπώσεων  (π.χ. αποτυπώματα παπουτσιών) και ίχνη αποδείξεων (π.χ. τρίχες/ίνες).

Τόπος Γενικού Εγκλήματος: Συλλέξτε όλα τα αντικείμενα στη σκηνή που έχουν πιθανή αποδεικτική αξία: οτιδήποτε μπορεί να προέρχεται από τον ύποπτο ή το θύμα ανάλογα με τη φύση της σκηνής.

Επεξεργαστείτε και ερευνήστε τη σκηνή του εγκλήματος συστηματικά για αποδεικτικά στοιχεία:
* Φωτογραφίες: Για καταγραφή της σκηνής και αναγνώριση στοιχείων.

* Λανθάνουσες εκτυπώσεις: Καλύτερες αποδείξεις για την ταυτοποίηση των υπόπτων. πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Συγκεντρώνω οτιδήποτε μπορεί να έχει χειριστεί ή αγγίξει ο επιτιθέμενος.

* Αποτυπώματα παπουτσιών, ίχνη ελαστικών, σήματα εργαλείων: αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν για να συνδέσουν τους υπόπτους με ένα έγκλημα στην σκηνή.

* Βιολογικά στοιχεία, Τα βιολογικά στοιχεία περιλαμβάνουν αίμα, μαλλιά, σάλιο, σπέρμα και άλλα σωματικά υγρά όπως λεκέδες. Οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι σημαντικά και πρέπει να συλλέγονται. Όλοι οι λεκέδες που συλλέγονται πρέπει να είναι απο την πηγή.  Ένα ιατροδικαστικό φως  (π.χ. λάμπα Polilight ή Woods) μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό βιολογικών λεκέδων.

* Κλινοσκεπάσματα: Συλλέξτε τα κλινοσκεπάσματα στα οποία έγινε η επίθεση. Εάν εντοπίζονται υγροί λεκέδες υποδείξτε τους, τοποθετήστε ένα κομμάτι ταινία, αφήστε το να στεγνώσει και στη συνέχεια συσκευάστε διπλώνοντας τις άκρες προς το κέντρο
και τοποθετήστε τα σε μια χάρτινη σακούλα.

* Άλλα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία: Συλλέξτε όλα τα άλλα στοιχεία στη σκηνή που έχουν πιθανή αποδεικτική αξία: οτιδήποτε μπορεί να προήλθε ή να ήταν σε επαφή με τον(τους) επιτιθέμενο(ους) ή να παρέχει πληροφορίες για το τι συνέβη. Ανάλογα με τον τύπο της σκηνής που εξετάζεται (π.χ. κατοικία του υπόπτου), συλλέγουν τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από το θύμα (π.χ. είδη ένδυσης). Στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε έρευνες σεξουαλικής επίθεσης που περιλαμβάνουν: ίνες, τρίχες, λεκέ από σάλιο που αφαιρέθηκε από ένα δάγκωμα, λιπαντικά ή ξένα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην επίθεση ή πεταμένα ρούχα.

 Βρέθηκαν λεκέδες στον τόπο του εγκλήματος; 
 Όλα τα βιολογικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλοίωση. Η προσεκτική συλλογή και η αποθήκευση αυτών των αποδεικτικών στοιχείων θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να είναι χρήσιμες πληροφορίες που προκύπτει από την ανάλυσή τους.

Το μοτίβο των αποδεικτικών κηλίδων αίματος μπορεί μερικές φορές να περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Εάν το μοτίβο κηλίδων αίματος κριθεί σημαντικό, θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατάλληλα και με φωτογραφίες. Τέλος, τα βιολογικά στοιχεία μπορεί να περιέχουν μολυσματικούς οργανισμούς (π.χ.
ιός ηπατίτιδας) που μπορεί να μεταδοθεί σε οποιοδήποτε άτομο που έρχεται σε επαφή με αυτόν. Για αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό να λαμβάνονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις και τα υγειονομικά μέτρα του ερευνητικού προσωπικού.

 Οι διασφαλίσεις κατά το χειρισμό βιολογικών αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:
* Φοράτε γάντια μιας χρήσης (π.χ. λατέξ).
* Κρατήστε οποιαδήποτε μολυσμένη επιφάνεια (π.χ. χέρι με γάντι) μακριά από το πρόσωπο για να αποτρέψετε την επαφή με τους βλεννογόνους μεμβράνες (π.χ. μάτια, μύτη).
* Αφού αντιμετωπίσετε τα αποδεικτικά στοιχεία, πετάξτε σωστά τα γάντια και πλύνετε τα χέρια σας με μικροβιοκτόνο σαπούνι.

Βρέθηκαν λεκέδες στον τόπο του εγκλήματος;  Στόχοι Συλλογής Βιολογικών Στοιχείων:
* Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερο δείγμα από μία μόνο πηγή.
* Διατηρήστε τα βιολογικά στοιχεία συμπυκνωμένα.
* Βεβαιωθείτε ότι το δείγμα δεν έχει αναμειχθεί κατά λάθος με άλλα βιολογικά δείγματα (π.χ. μολυσμένα)
* Αλλάξτε τα γάντια εάν λερωθούν με οποιοδήποτε βιολογικό δείγμα.
* Μην μιλάτε για κανένα δείγμα βιολογικών στοιχείων.
* Χειριστείτε το δείγμα με τρόπο που ελαχιστοποιεί τη φθορά του δείγματος.
* Στεγνώστε με αέρα (σε ρεύμα ψυχρού αέρα) το δείγμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Συστάσεις για τη συλλογή κηλίδων βιολογικών στοιχείων:
* Χειριστείτε τους λεκέδες από στοιχεία όσο το δυνατόν λιγότερο. Όταν είναι δυνατόν, υποβάλετε το αντικείμενο με το λεκέ. Αυτό είναι η ευκολότερη και καλύτερη μέθοδος συλλογής βιολογικών στοιχείων. Εάν ο λεκές είναι σε λεία, μη πορώδες επιφάνεια και μπορεί εύκολα να αποσπαστεί, προστατεύστε το σε περίπτωση επαφής με άλλα αντικείμενα (π.χ. ακινητοποιήστε μέσα κουτί).

* Εάν ο λεκές βρίσκεται σε μεγάλο αντικείμενο με πορώδη επιφάνεια (ξύλο ή χαλί), η περιοχή με τον λεκέ μπορεί να κοπεί και συσκευαστεί με ασφάλεια αλλά φροντίστε να συμπεριλάβετε και ένα μέρος του μη λεκιασμένου υλικού ως μάρτυρα.

* Εάν δεν είναι δυνατή η συλλογή του αντικειμένου ή η αποκοπή του λεκέ, ο λεκές μπορεί να συλλεχθεί χρησιμοποιώντας ελαφρώς βρεγμένο (με απεσταγμένο νερό) βαμβάκι. Κατά τη συλλογή του λεκέ πρέπει να γίνει προσπάθεια να το συγκεντρώσετε σε μια μικρή περιοχή στη μπατονέτα. 

Τα επιχρίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή σπέρματος, λεκέδων αίματος ή σάλιου στο δέρμα. Βρέξτε ελαφρά τις μπατονέτες με απεσταγμένο νερό και τριτέψτε στον ύποπτο λεκέ. 
Οι ξύσεις των νυχιών μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα, μία οδοντογλυφίδα ανά νύχι. Θέση: και οι πέντε οδοντογλυφίδες από το δεξί χέρι μπαίνουν σε ειδικό κατάλληλο δοχείο με ετικέτα. Επαναλάβετε για το αριστερό χέρι.
Συλλέξτε οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό, τοποθετήστε το σε χάρτινη συσκευασία ή σε ειδικό φάκελο με ετικέτα.

 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Υποβάλετε όλα τα είδη στο εργαστήριο στην περιοχή σας το συντομότερο δυνατό.
* Εάν τα στοιχεία δεν μπορούν να υποβληθούν αμέσως στο εργαστήριο: Ψύξτε τα υγρά όμως μην τα καταψύχετε.
* Στεγνώστε στον αέρα όλα τα είδη που περιέχουν υγρά βιολογικά στοιχεία. Μην υπόκεινται σε θερμότητα.
* Μέχρι την παράδοση στο εργαστήριο εγκλημάτων, παγώστε όλα τα αντικείμενα που περιέχουν βιολογικά στοιχεία εκτός οποιαδήποτε άλλο όπως μεταλλικά ή γυάλινα αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια ή μπουκάλια). Τα μεταλλικά ή γυάλινα αντικείμενα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και να παραδοθούν στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό.
* Τα αποδεικτικά στοιχεία από τη σκηνή του υπόπτου και του θύματος πρέπει να χειρίζονται και να συσκευάζονται ξεχωριστά.
Μοιράσου το με τους φίλους σου