Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θεωρεί τα συστήματα βιομετρικής ψηφιακής ταυτότητας ως πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θεωρεί τα συστήματα βιομετρικής ψηφιακής ταυτότητας ως πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης

>Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θεωρεί τα συστήματα βιομετρικής ψηφιακής ταυτότητας ως πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θεωρεί τα συστήματα βιομετρικής ψηφιακής ταυτότητας ως πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης

  • Posted by:
  • Category:
    ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
  • Date:
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θεωρεί τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας έναν από τους πυλώνες της ψηφιακής δημόσιας υποδομής (DPI), καθώς συμβάλλει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τα άτομα που θα κατέχουν την ψηφιακή βιομετρική ταυτότητα θα επωφελούνται επειδή θα μπορούν να διεξάγουν συναλλαγές με ασφάλεια και οικονομία.

Στην 77η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τη φιλανθρωπία και τους διεθνείς οργανισμούς συμφώνησαν να κλιμακώσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία ασφαλούς, αξιόπιστης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακών δημόσιων υποδομών (DPI) για έναν πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο.

Για το σκοπό αυτό, δεσμεύτηκαν να μοιράζονται ψηφιακά δημόσια αγαθά, γνώση και μάθηση και να παρέχουν μια αρχική χρηματοδότηση 295 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης ολοκληρωμένων DPI, της κλιμάκωσης της τεχνικής βοήθειας και της βαθύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων.

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σημείωσε ότι «αυτή η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να τεθούν δομικά στοιχεία για ένα τολμηρό όραμα χωρίς αποκλεισμούς στην παγκόσμια Ψηφιακή Δημόσια Υποδομή που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω και θα επιταχύνει την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η δήλωση έγινε από τον Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Τεχνολογία. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι συνεισφορές και οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν σηματοδοτούν ένα ορόσημο για τη διεθνή ψηφιακή συνεργασία και υπογραμμίζουν την ανάγκη για δίκαιη πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υποδομές:

* Χώρες από όλο τον κόσμο, όπως η Εσθονία, η Ινδία, η Νορβηγία, το Περού, η Σιέρα Λεόνε, η Σιγκαπούρη, το Ανατολικό Τιμόρ, το Τόγκο και η Ουκρανία, δεσμεύτηκαν να μοιράζονται τις κυβερνητικές τεχνολογίες ως ψηφιακά δημόσια αγαθά, παράλληλα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα μαθήματα εφαρμογής.

* Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates δέσμευσε 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την επέκταση της παγκόσμιας ψηφιακής δημόσιας υποδομής, που περιλαμβάνει εργαλεία όπως διαλειτουργικά συστήματα πληρωμών, βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα, συστήματα κοινής χρήσης δεδομένων και βάσεις δεδομένων δημοσίου μητρώου.

* Το Βασίλειο της Νορβηγίας συνεισέφερε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση του DPI. 

* Η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υποσχέθηκε 35 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 34,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την προώθηση του DPI.

* Η πρωτοβουλία της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής δέσμευσε 10 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 9,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το μοντέλο GovStack.

Αυτές οι συνεισφορές θα είναι σημαντικές εισροές στο Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο, μια πολυμερής κατανόηση μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με κοινές αρχές για ένα ανοιχτό, ελεύθερο και ασφαλές ψηφιακό μέλλον για όλους.
Μοιράσου το με τους φίλους σου